Reabilitacija vaikams iš Ukrainos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1V-149 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu", užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, teikiame medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje.
Medicininės reabilitacijos paslaugų gavimo tvarka:
• Pacientas-vaikas turi būti registruotas Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje MIGRIS bei turėti socialinį draudimą. Socialinis draudimas nėra būtinas tik tada, kai vaikui reikalinga būtinoji pagalba, kurios nesuteikus užsieniečio sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios medicinos pagalbos;
• Paciento-vaiko tėvai arba globėjai turi kreiptis į šeimos gydytoją, toje savivaldybėje, kurioje užsiregistravo Lietuvoje;
• Šeimos gydytojas, remdamasis objektyviai įvertinta paciento-vaiko sveikatos būkle, siunčia vaiką atitinkamo (vaiko ligai) specialisto konsultacijai arba iškart Fizinės medicinos ir reabilitacijos (toliau FMR) gydytojo konsultacijai;
• Vizito pas FMR gydytoją metu, gydytojas įvertinęs vaiko turimas diagnozes, biosocialinių funkcijų sutrikimo lygį, bendrą fizinės ir psichinės sveikatos būklę, gali skirti atitinkamą medicininį reabilitacinį gydymą, vadovaudamasis ta pačia tvarka, kokia yra nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-1738 “Dėl medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo organizavimo”;
• Vaikai, kurie dėl karo veiksmų Ukrainoje patyrė nervų ir judėjimo aparato sužalojimų, gali gauti medicininę reabilitaciją supaprastinta tvarka, tai yra, jie turi kreiptis į savo šeimos gydytoją ir gauti siuntimą pas FMR gydytoją, o šis gali skirti atitinkamą reabilitacinį gydymą.
Visi vaikai, kurie nori gauti medicininį reabilitacinį gydymą VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje, registruojasi šiais numeriais:

Vietų rezervacija medicininės reabilitacijos paslaugoms teikiama tel. 8 800 00656
Registracija vykdoma darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00