LR Viešųjų pirkimų įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390592

Informacija apie VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės vykdomus pirkimus  viešai skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita AT-6 forma (už 2015 metus)

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita (AT-6 forma už 2016 metus)

 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SUVESTINĖS (MAŽOS VERTĖS):
VšĮ ARL 2016 m. 01 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2016 m. 02 mėn. vp vykdymo suvestinė
VšĮ ARL 2016 m. 03 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2016 m. 04 mėn. vp vykdymo suvestinė
VšĮ ARL 2016 m. 05 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2016 m. 06 mėn. vp vykdymo suvestinė
VšĮ ARL 2016 m. 07 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2016 m. 08 mėn. vp vykdymo suvestinė
VšĮ ARL 2016 m. 09 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2016 m. 10 mėn. vp vykdymo suvestinė
VšĮ ARL 2016 m. 11 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2016 m. 12 mėn. vp vykdymo suvestinė
Viešųjų mažos vertės  pirkimų 2017 m. vykdymo suvestinė
VšĮ ARL 2017 m. 01 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2017 m. 02 mėn. vp vykdymo suvestinė
VšĮ ARL 2017 m. 03 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2017 m. 04 mėn. vp vykdymo suvestinė
VšĮ ARL 2017 m. 05 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2017 m. 06 mėn. vp vykdymo suvestinė
VšĮ ARL 2017 m. 07 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2017 m. 08 mėn. vp vykdymo suvestinė
VšĮ ARL 2017 m. 09 mėn. vp vykdymo suvestinė         VšĮ ARL 2017 m. 10 mėn. vp vykdymo suvestinė
VšĮ ARL 2017 m. 11 mėn. vp vykdymo suvestinė
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (2018 metai):
 
SUPAPRASTINTI ATVIRI KONKURSAI – 2018 METAI
 
Mažos vertės pirkimai_2016m.
 
MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI – 2017 METAI
2017-02-24 CVP IS priemonėmis paskelbtas pirkimas "ĮVAIRIOS MAISTO PREKĖS". Vokų atplėšimas – 2017-03-16. Pirkimo laimėtojai pagal atskiras pirkimo dalis- UAB "Grūstė", UAB "Niklita", UAB "Pontem", AB "Žemaitijos pienas", UAB "Vilguva", UAB "Viržis".  Sudarytos sutartys  paskelbtos CVP IS.
2017-04-05 CVP IS priemonėmis paskelbtas pirkimas "Geriamo vandens, oro, baseino vandens mikrobiologiniai, cheminiai, parazitologiniai tyrimai, nuoplovų ir maisto mikrobiologiniai tyrimai."  Laimėtojas- Nacionalinė visuomenės  sveikatos  priežiūros laboratorija. Sudaryta sutartis. Sutartis paskelbta CVP IS.
2017-04-10 CVP IS priemonėmis paskelbtas pirkimas "ELEKTROKARDIOGRAFO PIRKIMAS" . Pirkimas vykdomas tik CVP IS  priemonėmis.  Pirkimo laimėtojas- UAB "Diamedica" pasiūlymas, viso už 2856,81 € su PVM. Sudaryta  sutartis  paskelbta CVP IS.
2017-04-24 CVP IS  priemonėmis paskelbtas  pirkimas "Pieno produktai. Pirkimas pagal VPĮ 91 str.". Pirkimo laimėtojas- AB "Kelmės pieninė". Sudaryta sutartis  paskelbta CVP IS.
2017-05-17 CVP IS priemonėmis  paskelbtas pirkimas "Duona ir batonas". Laimėtojas- UAB "Pontem" pasiūlymas. Sudaryta sutartis paskelbta CVP IS.
2017-05-17 CVP IS priemonėmis   paskelbti pirkimas "MĖSA IR MĖSOS GAMINIAI". Laimėtojai pagal pirkimo dalis- UAB "Sanitex", UAB "Mažeikių mėsinė", UAB "Senoji eglė". Sudarytos sutartys skelbiamos CVP IS.
2017-05-19 CVP IS priemonėmis  paskelbtas pirkimas "PIENAS IR PIENO GAMINIAI".   Laimėtojai pagal pirkimo dalis- UAB "Pontem", UAB "Sanitex", AB "Žemaitijos pienas". Sudarytos sutartys skelbiamos CVP IS.
2017-12-04 CVP IS priemonėmis paskelbtas mažos vertės pirkimas "Medicininių blankų, tipinių bei kitų formų pirkimas". Visa informacija CVP IS. Pirkime dalyvauja tik CVP IS registruoti tiekėjai. Skelbimo kodas 2017-124975.
 
Mažos vertės pirkimai -2018 metai
2018-01-12  CVP IS priemonėmis paskelbtas pirkimas  "Neįgaliųjų keltuvas (seno išmontavimas ir naujo sumontavimas)". Pirkimo numeris: 2018-039164, keltuvas_MVP_salygos_2018_01_12. Vokų atplėšimas- 2018-01-23    8.45.
AUKCIONAI
 

NAUDINGOS NUORODOS : Viešųjų pirkimų tarnyba http://www.vpt.lt/

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija www.ukmin.lt

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ Elektroninis viešųjų pirkimų katalogas https://www.cpo.lt

Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ). KLASIFIKATORIAI  http://www.vpt.lt/admin/uploaded/BVPZ%20naujas2008.pdf

KONTAKTAI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KLAUSIMAIS

Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė
Sanatorijos g. 72, Abromiškių k. LT-26130 Elektrėnų sav.
Tel. 8 (528) 58 363
Faks. 8 (528) 58 388

El. p. info@abromiskes.lt

Viešųjų pirkimų specialistė
Audronė Vaikšnorienė , tel.  8 (528) 58 363, el. p.  pirkimai@abromiskes.lt