SVARBI INFORMACIJA ATVYKSIANTIEMS REABILITACIJAI PACIENTAMS

SVARBI INFORMACIJA PACIENTAMS, besirengiantiems atvykti reabilitacijai:

Primename, kaip gali būti atliekamas viruso SARS-CoV-2 tyrimas prieš važiuojant gauti stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, kai yra gydytojo siuntimas:

  1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“ (2020 m. balandžio 30 d. Nr. V-1053 pakeitimas) 1.2.1 papunktis („Visiems į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionarizuojamiems pacientams, o jeigu įstaigoje kartu su pacientu lieka ir kitas asmuo (paciento slaugai, priežiūrai ar kt.), ir tam asmeniui, turi būti atliekamas viruso SARS-CoV-2 tyrimas“) taikomas visoms stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms, taip pat ir medicininės reabilitacijos įstaigoms.
  2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. V-1184 ,,Dėl ėminių laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti paėmimo savivaldybių mobiliuose punktuose“ (2020 m. gegužės 20 d. redakcija Nr. V-1226) 1.3 papunkčiu asmenys, kuriems bus teikiamos planinės invazinės ir (ar) intervencinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus odontologijos ir burnos priežiūros paslaugas, į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionarizuojamiems pacientams, kai turi gydytojo siuntimą, o jeigu stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje kartu su pacientu lieka ir kitas asmuo (paciento slaugai, priežiūrai ar kt.), ir tam asmeniui – registruojami ne anksčiau nei 48 valandos iki asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo pradžios.

Pabrėžiame, kad tyrimui yra būtinas gydytojo siuntimas, tyrimas nemokamas.

Siekdami užtikrinti personalo ir pacientų, atvykstančių reabilitaciniam gydymui, saugumą prašome atvykti jau turint tyrimo atsakymą.