Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 metai

2019 metai

  • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Finansinės būklės ataskaita   ir    Aiškinamasis raštas pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis
  • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Finansinės būklės ataskaita (bei Veiklos rezultatų ataskaita ir Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų rinkinio)  pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis
  • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita ir Aiškinamasis  raštas prie finansinių ataskaitų rinkinio pagal 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis. Dokumentas
  • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

2018 metai

  • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas prie 2018 m. I ketvirčio ataskaitų rinkinio pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
  • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
  • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketvirčio ataskaitų rinkinio ir Veiklos rezultatų ataskaita
  • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-09-30 duomenis, Aiškinamasis raštas  prie 2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio,  Veiklos rezultatų ataskaita  pagal 2018-09-30 duomenis