Veiklos ataskaitų rinkiniai

Veiklos kokybės vertinimo rodiklių suvestinės:

 • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2016 metų Veiklos kokybės vertinimo rodiklių suvestinė
 • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2017 metų Veiklos kokybės vertinimo rodiklių suvestinė
 • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2018 metų veiklos kokybės vertinimo rodiklių suvestinė

Atskaitomybė:

2016 metai

 • Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis
 • Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
 • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2016 m. veiklos ataskaita

2017 metai

 • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės finansinės būklės ataskaita 2017 m.  kovo 31 d.
 • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2017 m. veiklos ataskaita ir 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metai

 • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys  pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis
 • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės  Aiškinamasis raštas ir finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis
 • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2018 m. veiklos ataskaita
 • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2018 m. Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų rinkinio
 • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2018 m. finansinės ataskaitos

2018 metai

 • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis: Aiškinamasis raštas , Finansinės būklės ataskaita
 • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės  Aiškinamasis raštas ir finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis. Aiškinamasis raštas ir finansinių ataskaitų rinkinys
 • VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Aiškinamasis raštas, Veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis. Finansinės būklės ataskaita_2019_09_30