Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos ambulatorinio arba stacionarinio gydymo metu.

Pasibaigus ūmiam ligos periodui ir įvykdžius pirmojo reabilitacijos etapo programą, tačiau biosocialinių funkcijų sutrikimams neišnykus, pacientui skiriamas antrasis reabilitacijos etapas specializuotame stacionarinės reabilitacijos skyriuje.

Jeigu stacionarinė ar ambulatorinė reabilitacija skiriama asmenims, kurie po ligos ar traumos yra laikinai nedarbingi, ASP įstaigų gydytojai siunčia juos neužbaigę nedarbingumo pažymėjimo.

Reabilitacijos įstaigą pagal atitinkantį ligos profilį pacientas renkasi iš tokias paslaugas teikiančių įstaigų pagal savo pageidavimą (nepriklausomai nuo gyvenamosios ar gydymosi vietos).

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos skiriamos, kai:

Iš pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų pacientai gali būti siunčiami tik į pakartotinę, palaikomąją ir ambulatorinę reabilitaciją.

Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija skiriama be pirmojo medicininės reabilitacijos etapo.

Palaikomąją reabilitaciją skiria gydantis gydytojas, vadovaudamasis FMR gydytojo rekomendacijomis.

Antrąjį arba trečiąjį reabilitacijos etapą po pirmojo reabilitacijos etapo skiria gydantis gydytojas, vadovaudamasis FMR gydytojo konsultacijos išvada apie pirmuoju reabilitacijos etapu suteiktas paslaugas bei antrojo ar trečiojo etapo skyrimo motyvus.

Antrasis reabilitacijos etapas skiriamas iš karto po gydymo stacionarinėje ASPĮ. Jeigu pacientui antrasis reabilitacijos etapas indikuotinas vėliau, konkrečią datą nurodo siunčiantis gydytojas formoje Nr.027/a ar epikrizėje.

SVARBU ! Į reabilitaciją dėl tos pačios ligos apdraustieji pagal indikacijas siunčiami tik vieno kurso per vienerius kalendorinius metus. Atvykstantiems į reabilitaciją savo lėšomis tokie apribojimai netaikomi.