Abromiškių reabilitacijos ligoninėje ambulatorinės reabilitacijos indikacijos:

AMBULATORINĖ REABILITACIJA I:

AMBULATORINĖ REABILITACIJA II:

Jeigu stacionarinė ar ambulatorinė reabilitacija skiriama asmenims, kurie po ligos ar traumos yra laikinai nedarbingi, ASP įstaigų gydytojai siunčia juos neužbaigę nedarbingumo pažymėjimo.

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos apdraustiems asmenims, neturintiems nedarbingumVo pažymėjimo, gali būti teikiamos su pertraukomis (ne kiekvieną dieną).

Ambulatorinės reabilitacijos procedūros su TLK pažyma ir siuntimu yra nemokamos.

Pageidaujantys gauti nakvynės ir maitinimo paslaugas apmoka patys pacientai pagal nustatytą kainyną.