Informuojame apie Abromiškių reabilitacijos ligoninės darbą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. V-1413, Abromiškių reabilitacijos ligoninėje (toliau – Ligoninė) yra izoliuoti pacientai, sergantys lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Norime pažymėti, jog šie pacientai gydosi nuotoliniu būdu konsultuodamiesi su savo šeimos gydytoju, yra izoliuoti atskiruose korpusuose (dviejuose iš esamų vienuolikos), laikantis nustatytų saugumo reikalavimų. Ligoninės darbuotojai, stebintys pacientus, sergančius lengvos formos COVID-19 liga, medicininės reabilitacijos paslaugų neteikia.

Medicininės reabilitacijos paslaugos Ligoninėje šiuo metu taip pat atnaujintos ir organizuojamos pagal Planinių ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų atnaujinimo ir teikimo planus, kurie parengti konsultuojantis su Higienos institutu.

Medicininės reabilitacijos paslaugas gaunantys pacientai ir izoliuoti pacientai, sergantys lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), Ligoninėje nekontaktuoja, apgyvendinti atskiruose korpusuose, jiems paslaugas teikia atskiros medicinos personalo komandos.