Vykdomas projektas – Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams


ProjektoProjektas Nr. ENI-LLB-1-005 „Reabilitacijos paslaugų vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, gerinimas pasienio regione“

(Improving rehabilitation services for children with Severe neurological diseases in cross-border region“)

Nuo 2018 m. lapkričio mėnesio VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė kartu su Lietuvos partneriu (sanatorija „Belorus“) ir Baltarusijos partneriu  (Regioninis vaikų su negalia ir psicho-neurologiniais susirgimais medicininės reabilitacijos centras) vykdo projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ (Nr. ENI-LLB-1-005). Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų.

Projekto tikslas – užtikrinti, išplėsti ir pagerinti reabilitacijos paslaugų prieinamumą bei kokybę vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis. Projektu siekiama padidinti 5-ių pagrindinių reabilitacijos paslaugų ir priemonių (kineziterapija, logoterapija, ergoterapija, psichoterapija bei fizioterapija) prieinamumą ir kokybę vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis. Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai, per kuriuos bus įsigyta įvairios specializuotos kineziterapijos ir  ergoterapijos įrangos, įrengtas modernus sensorinis kambarys, lauko instrumentinė erdvė mažiesiems pacientams bei kitos interaktyvios priemonės, skirtos reabilitacijos paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu planuojami įvairūs seminarai, mokymai, renginiai reabilitacijos komandos specialistams, o taip pat bus rengiami ir bendri mokymai bei edukaciniai užsiėmimai tėvams, kurių vaikai serga sunkiomis neurologinėmis ligomis.

Siekiant imtis sunkių neurologinių ligų prevencijos veiksmų ir suteikti vaikams reikalingą gydymą bei pagerinti jų sveikatos būklę, planuojama, kad į projekto veiklas bus įtraukta ne mažiau kaip 1962 vaikai, iš kurių 512 – fiziškai ar protiškai neįgalūs.

Parengė

Projekto vadovė

Olga Jerešiūnienė

 

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga

This project is funded by the European Union

 

Europos Sąjunga neatsako už svetainėje pateiktą informaciją