1. ​​Kopurcijos prev. programa ir planas 2011
  2. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2011-2014 metų priemonių planas
  3. Korupcijos prevencijos programos 2011-2014 m. įgyvendinimo priemonių plano ataskaita už 2013 metus
  4. Naujas korupcijos prevencijos planas 2014-2016
  5. Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje ataskaita už 2016 metus