Viešoji įstaiga  Abromiškių  reabilitacijos ligoninė yra respublikinė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, licencijuota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos teikti medicininės reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugas. Ligoninei suteiktas atitikties sertifikatas patvirtina, jog kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus teikiant antrinio lygio ambulatorinės ir stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams ir suaugusiems.

Įstaigos steigėjas – Elektrėnų savivaldybė. Ligoninė yra nepelno siekiantis  ribotos civilinės atsakomybės viešasis  juridinis asmuo.

Ligoninės misija – teikti kokybiškas, saugias, efektyvias, savalaikes, lygiateisiškas, patikimas, orientuotas į pacientų bei visuomenės lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas medicininės reabilitacijos, ligų profilaktikos ir diagnostikos srityse.

Reabilitacijos tikslas yra grąžinti dalį ar atstatyti paciento fizines, jutimines, pažintines galimybes, kurios buvo pažeistos dėl ligos ar kitokio pažeidimo. Reabilitacija padeda pacientams įveikti negalią, kuri nepasiduoda vien medikamentiniam ar chirurginiam gydymui. Reabilitacijos metu pacientas skatinamas padaryti kiek galima daugiau dėl savęs ir tapti aktyviu reabilitacijos proceso dalyviu.