FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Atskaitomybė
VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės veiklos ataskaita ir finansinė atskaitomybė  2010 m.    VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės veiklos ataskaita ir finansinė atskaitomybė 2011 m.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės veiklos ataskaita ir finansinė atskaitomybė 2012 m.      VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės veiklos ataskaita ir finansinė atskaitomybė  2014 m.

2013 metai

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2013 m. pirmo pusmečio veiklos ataskaita ir finansinė atskaitomybė

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2013 m.  veiklos ataskaita ir  2013 m.  finansinių ataskaitų rinkinys.

2014 metai

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Finansinės būklės ataskaita pagal 2014m. kovo 31 d. duomenis

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis 

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Aiškinamasis raštas prie  2014 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinio.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2014 m. pirmo pusmečio finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas. 

2015 metai

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės veiklos rezultatu ataskaita 2015  m. 1 ketv.

Finansinės būklės ataskaita_pusmečio2015m.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės aiškinamasis raštas prie 2015 m. metinio ataskaitų rinkinio

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės finansinės būklės ataskaita pagal 2015m. gruodžio 31 d. duomenis

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2015 m. veiklos ataskaita

2016 metai

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31, duomenis. 1_lapas2_lapas

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio. 1 lapas. 2 lapas. 3 lapas.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 09 30 d. duomenis

Informacija apie valdžios sektoriaus subjektų ketvirčio pajamas ir sąnaudas (2016 m. rugsėjo 30 d.)

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2016 m. veiklos ataskaita

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metai

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės finansinės būklės  ir veiklos rezultatų ataskaita  pagal 2017 m.  kovo 30 d. duomenis

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinio

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės aiškinamasis raštas prie 2017 m. I pusmečio raštas finansinių ataskaitų rinkinio

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis 1 dalis   2 dalis

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Aiškinamasis raštas prie 2017 m. III ketv.finansinių ataskaitų rinkinio

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis

VšĮ Abromiškių reabilitacijos  ligoninės Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės 2017 m. veiklos ataskaita ir 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metai

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita. aiškinamasis raštas prie 2018 m. I ketvirčio ataskaitų rinkinio pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligonnės Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketvirčio ataskaitų rinkinio ir Veiklos rezultatų ataskaita

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Finansinės būklės ataskaita pagal 2018-09-30 duomenis , Aiškinamasis raštas  prie 2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio,  Veiklos rezultatų ataskaita  pagal 2018-09-30 duomenis

2019 metai

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Finansinės būklės ataskaita   ir    Aiškinamasis_raštas     pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Finansinės būklės ataskaita( bei Veiklos rezultatų ataskaita ir Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų rinkinio)  pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis