Vykdomas projektas – Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams

EU LV -LT-BY programme logo_lt_RGBProjektas Nr. ENI-LLB-1-005 „Reabilitacijos paslaugų vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, gerinimas pasienio regione“

(Improving rehabilitation services for children with Severe neurological diseases in cross-border region“)

Info apie projektą 2020 m. vasaris, Druskininkai

 

Vykdant projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ 2020  metų vasario 27 d. Druskininkuose įvyko jungtinis praktinis seminaras „Efektyvus reabilitacijos paslaugų teikimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis“. Seminare dalyvavo visų trijų partnerių – VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės, sanatorijos „Belorus“ ir Baltarusijos partnerio – Regionininio vaikų su negalia ir psicho-neurologiniais susirgimais medicininės reabilitacijos centro reabilitacijos komandos medicinos darbuotojai: gydytojai, slaugytojos, logopedai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, psichologai.

Mokymus vedė kvalifikuoti vaikų specialistai – praktinės vaikų psichologijos diplomuotas pedagogas psichologas ir vaikų gydytojas psichiatras, psichoterapeutas. Mokymų pagrindinis tikslas buvo atnaujinti turimas žinias, įsisavinti naujoves vaikų neurologinėje reabilitacijoe, pasikeisti tarp kolegų darbo patirtimi apie reabilitacijos paslaugų teikimą vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis.

Pagrindinės seminaro temos buvo:

  1. Reabilitacijos medicininis modelis, ypatumai: kompensacinių procesų ir jų valdymo būdų plėtros pagreitis; adaptacijos proceso valdymas negrįžtamų pokyčių metu; neigiamų pasekmių prevencija vaikui gydymo metu.
  2. Kompleksinė gydymo ir psichologinė reabilitacija: savalaikiškumas, tarpusavio ryšys, tęstinumas. 
  3. Suaugusiojo elgesys ir būklė, kaip svarbus sunkiomis neurologinėmis ligomis sergančio vaiko psichologinės paramos veiksnys.

Po mokymų visi seminaro dalyviai gavo sertifikatus.

Pasveikime kartu!

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Parengė    Projekto vadovė                    Olga Jerešiūnienė

Mok_Drusk.1 Mok_Drusk

Foto is mokymu Drusk.jpeg

 

Vykdant projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ ir toliau sėkmingai vykdome projekte numatytą  veiklą. 2019 metų pabaigoje  baigėsi projekte numatyti Meno terapijos mokymai, kuriuose dalyvavo visų trijų partnerių – VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės, sanatorijos „Belorus“ ir Baltarusijos partnerio – Regionininio vaikų su negalia ir psicho-neurologiniais susirgimais medicininės reabilitacijos centro psichologai.

Mūsų įstaigos psichologė sėkmingai įveikė 3-ių mėnesių mokymo ciklą „Meno terapijos metodų taikymas vaikų sveikatinimo veikloje“. Mokymus vedė kvalifikuoti Vilniaus Dailės akademijos specialistai ir mokslininkai. Mokymų pagrindinis tikslas buvo supažindinti dalyvius su psichologinių intervencinių programų kūrimu, pasitelkiant įvairias meno technikas. Yra žinoma, kad šios psichologinės intervencinės programos, grįstos įvairiais meno metodais, gali prisidėti prie sunkiomis nervinėmis ligomis sergančiųjų vaikų sveikatos stiprinimo. Dalis mokymų programos susidėjo iš teorinio, būtent šio meno terapijos modelio įsisavinimo, psichiatrijos teorinių žinių integravimo šio metodo rėmuose. Svarbu yra tai, kad šių programų efektyvumas gali būti konkrečiai pamatuojamas, todėl jį labai patogu naudoti darbo praktikoje su sergančiais vaikais.

 

proj

Didžiąją mokymų dalį sudarė išbandymas įvairių meno technikų praktiškai. Psichologams teko susipažinti su grafikos dizaino, žemės meno, keramikos, kūno-pojūčių terapijos, maisto dizaino technikomis, kurias jau sėkmingai  taiko mažųjų pacientų  reabilitacijos gydyme.

Pasveikime kartu!

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga

menoter

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

Parengė:    Projekto vadovė                    Olga Jerešiūnienė

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė tobulina teikiamas paslaugas mažiems pacientams, vykdant Europos kaimynystės priemonės projektą

         Vykdant projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ ir toliau sėkmingai tęsiame projekte numatytą  veiklą.

Vaikų skyriaus pacientai džiaugiasi įsigytu moderniu bėgtakiu, kuris jau yra naudojamas mažųjų pacientų kineziterapijos užsiėmimuose. Kineziterapijos užsiėmimai ant bėgtakio yra labai veiksmingi vaikams su neurologiniais pažeidimais, funkciniam mobilumui, pajėgumui, stambiosios motorikos funkcijoms ir pusiausvyrai lavinti. Bėgtakio pagalba kiekvienam pacientui pagal jo funkcines galimybes programinės įrangos pagalba yra nustatoma ir sudaroma individuali užsiėmimo programa, kas leidžia  efektyviai spartinti ėjimo įgūdžius, mažinti pagalbos einant apimtis.

Efektyvesniems kineziterapijos užsiėmimams ant bėgtakio, taip pat jau naudojame projekto metu įsigytą mobilų keltuvą. Šis mobilus keltuvas skirtas neįgalių vaikų, kurių yra sutrikusi koordinacija ir pusiausvyra, ėjimo treniruotėms. Taip pat keltuvas naudojamas nemobilių mažųjų pacientų perkėlimui kineziterapijos procedūrų metu nuo kineziterapijos gulto į neįgaliojo vežimėlį, iš neįgaliojo vežimėlio į kineziterapijos gultą, nuo neįgaliojo vežimėlio ant kėdės ir atvirkščiai.  

Pasveikime kartu!

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

Parengė projekto vadovė         Olga Jerešiūnienė

vaik bėgtakis1

„REABILITACIJOS PASLAUGŲ GERINIMAS VAIKAMS, SERGANTIEMS SUNKIOMIS NEUROLOGINĖMIS LIGOMIS, PASIENIO REGIONE“ 

Vykdant projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ mūsų mažieji pacientai jau džiaugiasi pirmomis įgyvendintomis veiklomis. Pirmo projekto įgyvendinimo pusmečio eigoje jau yra įsigytos naujos kokybiškos funkcinės lovos su elektriniu valdymu ir antipraguliniais čiužiniais. Yra pakeistos lauko įėjimo durys į funkcionalias-automatines. Dabar yra žymiai patogesnis atvykusių mažųjų pacientų, lydinčių asmenų, čia besigydančių neįgaliųjų pacientų patekimas į vaikų skyrių, judėjimas su vežimėliais, vaikštynėmis ar ramentais. Kineziterapijos užsiėmimuose naudojamės naujais, projekto metu įsigytais, elektriniais kineziterapijos gultais. 

Pasveikime kartu! 

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga Parengė projekto vadovė Olga Jerešiūnienė 

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją

1557986778349

Info apie projekta ENI-LLB-005_09_25_website

Nuo 2018 m. lapkričio mėnesio VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė kartu su Lietuvos partneriu (sanatorija „Belorus“) ir Baltarusijos partneriu  (Regioninis vaikų su negalia ir psicho-neurologiniais susirgimais medicininės reabilitacijos centras) vykdo projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ (Nr. ENI-LLB-1-005). Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų.

Projekto tikslas – užtikrinti, išplėsti ir pagerinti reabilitacijos paslaugų prieinamumą bei kokybę vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis. Projektu siekiama padidinti 5-ių pagrindinių reabilitacijos paslaugų ir priemonių (kineziterapija, logoterapija, ergoterapija, psichoterapija bei fizioterapija) prieinamumą ir kokybę vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis. Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai, per kuriuos bus įsigyta įvairios specializuotos kineziterapijos ir  ergoterapijos įrangos, įrengtas modernus sensorinis kambarys, lauko instrumentinė erdvė mažiesiems pacientams bei kitos interaktyvios priemonės, skirtos reabilitacijos paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu planuojami įvairūs seminarai, mokymai, renginiai reabilitacijos komandos specialistams, o taip pat bus rengiami ir bendri mokymai bei edukaciniai užsiėmimai tėvams, kurių vaikai serga sunkiomis neurologinėmis ligomis.

Planuojama, kad į projekto veiklas bus įtraukti ne mažiau kaip 1962 vaikai, iš kurių 512  fiziškai ar protiškai neįgalūs. Projektas taip pat apims sunkių neurologinių ligų prevencijos veiksmus, vaikams reikalingą gydymą bei jų sveikatos būklę gerinančias priemones.

 

Parengė

Projekto vadovė

Olga Jerešiūnienė

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga

This project is funded by the European Union

 

Už šios publikacijos  turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.