Siekiant užtikrinti paslaugų teikimo kokybę, Abromiškių reabilitacijos ligoninė viena pirmųjų tarp tokio tipo įstaigų Lietuvoje įgijo sertifikatą, liudijantį, kad įstaigos vadybos kokybės sistema atitinka tarptautinio standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus. Atitikties sertifikatas

Kokybės politika

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės tikslas – teikti kokybiškas, saugias, efektyvias, savalaikes, lygiateisiškas, patikimas sveikatos priežiūros paslaugas, medicininės reabilitacijos, ligų profilaktikos ir diagnostikos srityse, atitinkančias pacientų bei visuomenės lūkesčius, optimaliai naudojant resursus .

Kokybės tikslo įgyvendinimo kryptys ir principai: