Reabilitacija vaikams, turintiems specifinių motorinės funkcijos ir mišrių raidos sutrikimų, neurozinių, stresinių ir somatoforminių sutrikimų, hiperkinezinių sutrikimų ir kt.

Sergančių vaikų reabilitacija ir abilitacija.

Reabilitacija – dėl ligos ar traumos prarastų funkcijų arba gebėjimų grąžinimas.

Abilitacija – priemonių kompleksas, kuris padeda išmokti, išsaugoti bei patobulinti įgūdžius tiems, kurių raida sutrikusi.

VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOJI REABILITACIJA 

Ankstyvosios reabilitacijos tikslas – paremti neįgalų vaiką ir skatinti jo raidą bei pagerinti vaiko ir jo šeimos gyvenimo pilnatvę. Teikiant šias paslaugas svarbu nepamiršti, jog vaiko raida yra nenutrūkstamas, aplinkos sąlygojamas procesas, todėl ir rezultatai yra susiję su vaiko ir aplinkos sąveika.

Esminis ankstyvosios reabilitacijos elementas yra tėvų mokymas apie ligą, jos pasekmes, susijusias būkles, vaiko raidos savitumus, galimus terapijos metodus, jų efektyvumą, socialinę pagalbą.

Pacientų siuntimo vaikų raidos sutrikimų ankstyvajai reabilitacijai tvarka – plačiau…https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/VRSAR.pdf ir SAM įsakymas "Dėl vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos" 

Naujienos ir pasiūlymai Straipsniai Galerija