Korupcijos prevencijos programos 2011-2014 m. įgyvendinimo priemonių plano ataskaita už 2013 metus.

Informacija rengiama