Vidaus tvarkos taisyklės
 
 "Dėl pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo"