LR Viešųjų pirkimų įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390592

Informacija apie VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės vykdomus pirkimus  viešai skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita AT-6 forma (už 2015 metus)

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita (AT-6 forma už 2016 metus)

 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO SUVESTINĖS (MAŽOS VERTĖS):
2016 metai
VšĮ ARL 2016 m. 01 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2016 m. 02 mėn. vp vykdymo suvestinė      VšĮ ARL 2016 m. 03 mėn. vp vykdymo suvestinė    
VšĮ ARL 2016 m. 04 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2016 m. 05 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2016 m. 06 mėn. vp vykdymo suvestinė
VšĮ ARL 2016 m. 07 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2016 m. 08 mėn. vp vykdymo suvestinė       VšĮ ARL 2016 m. 09 mėn. vp vykdymo suvestinė    
VšĮ ARL 2016 m. 10 mėn. vp vykdymo suvestinė       VšĮ ARL 2016 m. 11 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2016 m. 12 mėn. vp vykdymo suvestinė
Viešųjų mažos vertės  pirkimų 2017 m. vykdymo suvestinė
VšĮ ARL 2017 m. 01 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2017 m. 02 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2017 m. 03 mėn. vp vykdymo suvestinė    
VšĮ ARL 2017 m. 04 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2017 m. 05 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2017 m. 06 mėn. vp vykdymo suvestinė
VšĮ ARL 2017 m. 07 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2017 m. 08 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2017 m. 09 mėn. vp vykdymo suvestinė    
VšĮ ARL 2017 m. 10 mėn. vp vykdymo suvestinė        VšĮ ARL 2017 m. 11 mėn. vp vykdymo suvestinė         VšĮ ARL 2017 m. 12 mėn. vp vykdymo suvestinė
 
Mažos vertės pirkimų 2018 m. vykdymo suvestinės
 VšĮ ARL 2018 m. 01 mėn. vp vykdymo suvestinė 
 VšĮ ARL 2018 m. 02 mėn. vp vykdymo suvestinė
 VšĮ ARL 2018 m. 03 mėn. vp vykdymo suvestinė
 
 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS (2018 metai):
 
SUPAPRASTINTI ATVIRI KONKURSAI – 2018 METAI
 
Mažos vertės pirkimai_2016m.
 
MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI – 2017 METAI
 
Mažos vertės pirkimai -2018 metai
2018-01-12  CVP IS priemonėmis paskelbtas pirkimas  "Neįgaliųjų keltuvas (seno išmontavimas ir naujo sumontavimas)". Pirkimo numeris: 2018-039164,  Vokų atplėšimas- 2018-01-23    8.45. Pirkimo laimėtojas- UAB "Kauno liftai". Pasirašyta sutartis pateikta CVP IS. Sutarties trukmė- iki 2018 m. birželio mėn. Sutartis pilnai įvykdyta.
 
 
AUKCIONAI
 

NAUDINGOS NUORODOS : Viešųjų pirkimų tarnyba http://www.vpt.lt/

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija www.ukmin.lt

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ Elektroninis viešųjų pirkimų katalogas https://www.cpo.lt

Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ). KLASIFIKATORIAI  http://www.vpt.lt/admin/uploaded/BVPZ%20naujas2008.pdf

KONTAKTAI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KLAUSIMAIS

Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė
Sanatorijos g. 72, Abromiškių k. LT-26130 Elektrėnų sav.
Tel. 8 (528) 58 363
Faks. 8 (528) 58 388

El. p. info@abromiskes.lt

Viešųjų pirkimų specialistė
Audronė Vaikšnorienė , tel.  8 (528) 58 363, el. p.  pirkimai@abromiskes.lt