Vykdomi projektai:

Projektas Nr. ENI-LLB-1-005 „Reabilitacijos paslaugų vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, gerinimas pasienio regione“

(Improving rehabilitation services for children with Severe neurological diseases in cross-border region“)

Info apie projektą 2020 m. vasaris, Druskininkai

Vykdant projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ 2020 metų vasario 27 d. Druskininkuose įvyko jungtinis praktinis seminaras „Efektyvus reabilitacijos paslaugų teikimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis“. Seminare dalyvavo visų trijų partnerių – VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės, sanatorijos „Belorus“ ir Baltarusijos partnerio – Regionininio vaikų su negalia ir psicho-neurologiniais susirgimais medicininės reabilitacijos centro reabilitacijos komandos medicinos darbuotojai: gydytojai, slaugytojos, logopedai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, psichologai.

Mokymus vedė kvalifikuoti vaikų specialistai – praktinės vaikų psichologijos diplomuotas pedagogas psichologas ir vaikų gydytojas psichiatras, psichoterapeutas. Mokymų pagrindinis tikslas buvo atnaujinti turimas žinias, įsisavinti naujoves vaikų neurologinėje reabilitacijoe, pasikeisti tarp kolegų darbo patirtimi apie reabilitacijos paslaugų teikimą vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis.

Pagrindinės seminaro temos buvo:

  1. Reabilitacijos medicininis modelis, ypatumai: kompensacinių procesų ir jų valdymo būdų plėtros pagreitis; adaptacijos proceso valdymas negrįžtamų pokyčių metu; neigiamų pasekmių prevencija vaikui gydymo metu.
  2. Kompleksinė gydymo ir psichologinė reabilitacija: savalaikiškumas, tarpusavio ryšys, tęstinumas.
  3. Suaugusiojo elgesys ir būklė, kaip svarbus sunkiomis neurologinėmis ligomis sergančio vaiko psichologinės paramos veiksnys.

Po mokymų visi seminaro dalyviai gavo sertifikatus.

Pasveikime kartu!

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Parengė Projekto vadovė Olga Jerešiūnienė


Vykdant projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ ir toliau sėkmingai vykdome projekte numatytą veiklą. 2019 metų pabaigoje baigėsi projekte numatyti Meno terapijos mokymai, kuriuose dalyvavo visų trijų partnerių – VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės, sanatorijos „Belorus“ ir Baltarusijos partnerio – Regionininio vaikų su negalia ir psicho-neurologiniais susirgimais medicininės reabilitacijos centro psichologai.

Mūsų įstaigos psichologė sėkmingai įveikė 3-ių mėnesių mokymo ciklą „Meno terapijos metodų taikymas vaikų sveikatinimo veikloje“. Mokymus vedė kvalifikuoti Vilniaus Dailės akademijos specialistai ir mokslininkai. Mokymų pagrindinis tikslas buvo supažindinti dalyvius su psichologinių intervencinių programų kūrimu, pasitelkiant įvairias meno technikas. Yra žinoma, kad šios psichologinės intervencinės programos, grįstos įvairiais meno metodais, gali prisidėti prie sunkiomis nervinėmis ligomis sergančiųjų vaikų sveikatos stiprinimo. Dalis mokymų programos susidėjo iš teorinio, būtent šio meno terapijos modelio įsisavinimo, psichiatrijos teorinių žinių integravimo šio metodo rėmuose. Svarbu yra tai, kad šių programų efektyvumas gali būti konkrečiai pamatuojamas, todėl jį labai patogu naudoti darbo praktikoje su sergančiais vaikais.

Didžiąją mokymų dalį sudarė išbandymas įvairių meno technikų praktiškai. Psichologams teko susipažinti su grafikos dizaino, žemės meno, keramikos, kūno-pojūčių terapijos, maisto dizaino technikomis, kurias jau sėkmingai taiko mažųjų pacientų reabilitacijos gydyme.

Pasveikime kartu!

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Parengė: Projekto vadovė Olga Jerešiūnienė

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė tobulina teikiamas paslaugas mažiems pacientams, vykdant Europos kaimynystės priemonės projektą

Vykdant projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ ir toliau sėkmingai tęsiame projekte numatytą veiklą.

Vaikų skyriaus pacientai džiaugiasi įsigytu moderniu bėgtakiu, kuris jau yra naudojamas mažųjų pacientų kineziterapijos užsiėmimuose. Kineziterapijos užsiėmimai ant bėgtakio yra labai veiksmingi vaikams su neurologiniais pažeidimais, funkciniam mobilumui, pajėgumui, stambiosios motorikos funkcijoms ir pusiausvyrai lavinti. Bėgtakio pagalba kiekvienam pacientui pagal jo funkcines galimybes programinės įrangos pagalba yra nustatoma ir sudaroma individuali užsiėmimo programa, kas leidžia efektyviai spartinti ėjimo įgūdžius, mažinti pagalbos einant apimtis.

Efektyvesniems kineziterapijos užsiėmimams ant bėgtakio, taip pat jau naudojame projekto metu įsigytą mobilų keltuvą. Šis mobilus keltuvas skirtas neįgalių vaikų, kurių yra sutrikusi koordinacija ir pusiausvyra, ėjimo treniruotėms. Taip pat keltuvas naudojamas nemobilių mažųjų pacientų perkėlimui kineziterapijos procedūrų metu nuo kineziterapijos gulto į neįgaliojo vežimėlį, nuo neįgaliojo vežimėlio ant kėdės ir atvirkščiai.

Pasveikime kartu!

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė tobulina teikiamas paslaugas mažiems pacientams, vykdant Europos kaimynystės priemonės projektą

REABILITACIJOS PASLAUGŲ GERINIMAS VAIKAMS, SERGANTIEMS SUNKIOMIS NEUROLOGINĖMIS LIGOMIS, PASIENIO REGIONE“ 

Vykdant projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ mūsų mažieji pacientai jau džiaugiasi pirmomis įgyvendintomis veiklomis. Pirmo projekto įgyvendinimo pusmečio eigoje jau yra įsigytos naujos kokybiškos funkcinės lovos su elektriniu valdymu ir antipraguliniais čiužiniais. Yra pakeistos lauko įėjimo durys į funkcionalias-automatines. Dabar yra žymiai patogesnis atvykusių mažųjų pacientų, lydinčių asmenų, čia besigydančių neįgaliųjų pacientų patekimas į vaikų skyrių, judėjimas su vežimėliais, vaikštynėmis ar ramentais. Kineziterapijos užsiėmimuose naudojamės naujais, projekto metu įsigytais, elektriniais kineziterapijos gultais.

Pasveikime kartu!

Parengė projekto vadovė Olga Jerešiūnienė


Nuo 2018 m. lapkričio mėnesio VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė kartu su Lietuvos partneriu (sanatorija „Belorus“) ir Baltarusijos partneriu  (Regioninis vaikų su negalia ir psicho-neurologiniais susirgimais medicininės reabilitacijos centras) vykdo projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ (Nr. ENI-LLB-1-005). Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų.

Projekto tikslas – užtikrinti, išplėsti ir pagerinti reabilitacijos paslaugų prieinamumą bei kokybę vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis. Projektu siekiama padidinti 5-ių pagrindinių reabilitacijos paslaugų ir priemonių (kineziterapija, logoterapija, ergoterapija, psichoterapija bei fizioterapija) prieinamumą ir kokybę vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis. Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai, per kuriuos bus įsigyta įvairios specializuotos kineziterapijos ir  ergoterapijos įrangos, įrengtas modernus sensorinis kambarys, lauko instrumentinė erdvė mažiesiems pacientams bei kitos interaktyvios priemonės, skirtos reabilitacijos paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu planuojami įvairūs seminarai, mokymai, renginiai reabilitacijos komandos specialistams, o taip pat bus rengiami ir bendri mokymai bei edukaciniai užsiėmimai tėvams, kurių vaikai serga sunkiomis neurologinėmis ligomis.

Planuojama, kad į projekto veiklas bus įtraukti ne mažiau kaip 1962 vaikai, iš kurių 512  fiziškai ar protiškai neįgalūs. Projektas taip pat apims sunkių neurologinių ligų prevencijos veiksmus, vaikams reikalingą gydymą bei jų sveikatos būklę gerinančias priemones.

Parengė projekto vadovė Olga Jerešiūnienė

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga

Parengė projekto vadovė Olga Jerešiūnienė

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją

Vykdyti projektai

2006-03-06 – 2008-09-31  Viešojoje įstaigoje Abromiškių reabilitacijos ligoninė vykdytas projektas “Viešosios įstaigos “Abromiškių reabilitacijos ligoninė” darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas”   (Sutarties Nr. 224-ESF/2004/2.2.0-02-124-211) . Projekto tikslas ir nustatyti uždaviniai pilnai pasiekti.

Skaityti daugiau

EEE FINANSINIO MECHANIZMO PROJEKTAS VAIKŲ SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PLĖTROS UŽTIKRINIMAS
VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖ

2008 m. birželio 28 dieną pasirašyta Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto „Vaikų sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir plėtros užtikrinimas viešojoje įstaigoje Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ įgyvendinimo sutartis.

Projektas finansuojamas iš EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų. Projekto idėja susijusi su būtinybe sukurti sąlygas vaikų fizioterapijos, kineziterapijos ir psichoterapijos paslaugų teikimui pagal pacientų ir jų artimųjų poreikius. Projektas nukreiptas į vienos būtinos ir stokojamos vaikų gydymo grandies stiprinimą- stacionarinę ir ambulatorinę vaikų reabilitaciją. Projektas pradėtas įgyvendinti 2008 m. birželio 30 dieną, numatoma darbų pabaiga 2010 m. birželio mėnuo

Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos vaikų gydymo paslaugų prieinamumo didinimas, plečiant ir užtikrinant  jų kokybę VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje .

Projekto uždaviniai : atlikti patalpų rekonstravimą, pritaikyti patalpas neįgaliems vaikams, įrengti fizioterapijos, psichoterapijos ir kineziterapijos patalpas.

Projekte numatyta rekonstruoti vaikų skyriaus patalpas įrengiant baseiną, kabinetus  psichoterapijos ir kineziterapijos paslaugų teikimui, keltuvą fizinę negalią turintiems vaikams, įsigyti medicininę ir kompiuterinę įrangą. Tuo pačiu bus apšiltintas pastatas, pakeisti langai, renovuota sporto salė.

Įgyvendinus projektą bus sukurtos prielaidos pagalbos tęstinumo, veiksmingumo ir efektyvumo bei ligų prevencijos užtikrinimui, kai ligoniai ir jų tėvai gaus ligų valdymo įgūdžius.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė šiame projekte siekia rekonstruoti turimas nenaudojamas patalpas, įsigyti medicininę įrangą reikalingą vaikų reabilitacijos paslaugų teikimui. Projekto metu atnaujinta materialinė bazė yra rimtas pagrindas plėsti projekte numatytas paslaugas ir gerinti  jų kokybę.

Atlikti  rekonstruojamų patalpų projektavimo darbai, atlikta projekto ekpertizė. Pasirašytos rangos darbų, techninės priežiūros , viešinimo paslaugų sutartys. Paruošti mokymų planai vaikų skyriuje besigydančių vaikų tėvams apie numatytas priemones ir būdus vaikų reabilitacijai, apie vaikų reabilitacijos svarbą.

Projekto tikslas ir nustatyti uždaviniai pilnai pasiekti.

2009 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros ir viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės atstovai pasirašė finansavimo sutartis šiems projektams:

1) „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriaus pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija“;

2) „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės A ir B korpusų pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija“.

Projektai finansuojami iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų šimtu procentų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus  vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Projektų tikslas – rekonstruoti ligoninės pastatus, siekiant mažinti suvartojamos energijos sąnaudas ir gerinti teikiamų gydymo paslaugų kokybę.

Projektų pagrindinės veiklos:

  • stogo dangos rekonstravimas papildomai apšildant;
  • lauko sienų rekonstravimas apšildant;
  • lauko durų keitimas naujomis;
  • magistralinių vamzdynų rekonstravimas;
  • langų keitimas naujais (Vaikų skyriuje).

Projekto „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriaus pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija“ įgyvendinimui skiriama 3 999 999 Lt., veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. kovo 31 d.

Projekto „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės A ir B korpusų pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija“ įgyvendinimui skiriama 2 770 942 Lt., veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. vasario 25 d.

Atlikus pastatų renovavimą bus pasiektas energijos sutaupymas, sumažintos įstaigos išlaidos, skirtos suvartotai energijai padengti. Sutaupytos lėšos bus panaudotos pacientų gydymo kokybei bei gydymo paslaugų prieinamumui gerinti.

Projekto tikslas ir nustatyti uždaviniai pilnai pasiekti.

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

VIETINĖS IR REGIONINĖS VALDŽIOS BEI JOS INSTITUCIJŲ  ADMINISTRACINIŲ IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

2009 m. spalio 13 dieną Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Viešosios įstaigos „PVC“ ir viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės atstovai pasirašė finansavimo sutartį projektui „Viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės darbuotojų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti pagal subsidijų schemą „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės darbuotojų administracinius ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus, gerinant darbą reabilitacijos komandoje bei stiprinant darbuotojų komunikacinius gebėjimus įstaigos viduje bei išorėje.

Projekto veiklos: numatomi vidiniai mokymai septyniomis aktualiomis temomis, skirti ligoninės darbuotojams mokymų turinį „priartinant“ prie ligoninės veiklos specifikos. Šių mokymų tikslas – atskleisti ir tobulinti darbuotojų kompetencijas, siekiant efektyviai panaudoti jų potencialą ligoninės veikloje.

Projekto veiklose dalyvaus 12 administracijos darbuotojų ir 139 ligoninės darbuotojų. Netiesioginiai naudos gavėjai – ligoninės pacientai, gaunantys viešąsias paslaugas. Projekto trukmė – 12 mėnesių. Dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų projektas nutrauktas.

Abromiškių reabilitacijos ligoninės darbuotojai patirties sėmėsi Škotijoje

Gavus Europos Komisijos finansavimo dotaciją VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės darbuotojai įgyvendina projektą „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės medicinos personalo profesinių įgūdžių ugdymai“. Projektas vykdomas pagal Leonardo Da Vinči paprogramę, kuri yra „Mokymosi visą gyvenimą“ programos dalis. Programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Skaityti daugiau

„Ambulatorinių paslaugų plėtra VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“
2009 m. rugpjūčio 24 d
. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės atstovai pasirašė finansavimo sutartį projektui „Ambulatorinių paslaugų plėtra VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų šimtu procentu pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo VP3-2.1-SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje, kokybės gerinimas, aukštesnis paslaugų kokybės saugumas, prieinamumas.

Projekto pagrindinės veiklos:

  • naujos medicininės įrangos bei aparatūros, skirtos ambulatorinės reabilitacijos paslaugų teikimui, įsigijimas;
  • patalpų, kuriose teikiamos ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, remontas ir rekonstrukcija.

Projekto „Ambulatorinių paslaugų plėtra VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ įgyvendinimui skiriama 1 309 300,00 Lt., veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas ir nustatyti uždaviniai pilnai pasiekti.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės vaikų skyriaus teritorijos kelių, pėsčiųjų takų ir automobilių stovėjimo aikštelių paprastas remontas“

Įvykdytas projektas „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriaus teritorijos kelių, pėsčiųjų takų tiesimo, taisymo (remonto) ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo, taisymo (remonto) darbai“. Projektas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų, o jo vertė  200 000 Lt. Projekto įgyvendinimo metu atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelė vaikų skyriuje, suremontuota ligoninės vaikų skyriaus teritorijoje esančių vidaus kelių danga.

Gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Mokymosi visą gyvenimą“ programą, kurią Lietuvos respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės darbuotojai įgyvendina projektą „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės medicinos personalo profesinių įgūdžių tobulinimas kardiologinėje reabilitacijoje“.

Projekto įgyvendinimo metu 2012 m. rugsėjo 16 – 30 dienomis 6 ligoninės medikai: kardiologijos sk. vedėja Aurelija Ambrazaitytė, klinikinės fiziologijos sk. vedėja Asta Rudzevičienė, FMR gydytoja kardiologė Zita Makselytė, kineziterapijos sk. vedėjas Gintautas Jakubauskas, kineziterapeutė Vaida Puniškė ir FMR slaugytoja Nijolė Pliskauskienė tobulinosi ir įgijo praktines žinias, įsisavino taikomą metodologiją, kuri yra naudojame darbe su pacientais sergančiais sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis Berno Universitetinėje ligoninėje (Inselspital Bern University Hospital) Šveicarijoje. Buvo malonu įsitikinti, kad širdies ir kraujagyslių ligos ir mūsų ligoninėje, ir Šveicarijoje diagnozuojamos ir gydomos taip pat.

Informacija apie mokymus

Gavus Europos Sąjungos paramą pagal  „Mokymosi visą gyvenimą“ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, nuo 2013 birželio 1-os dienos prasidėjo Švietimo mainų paramos fondo  finansuojamas projektas „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės personalo profesinių įgūdžių tobulinimas neurologinėje ir ortopedinėje reabilitacijoje“.

Pagrindinis projekto tikslas yra VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės medicinos personalo profesinių įgūdžių tobulinimas  ortopedinėje ir neurologinėje reabilitacijoje (vaikų ir suaugusių). Šio vizito  tikslas – patobulinti ligoninės skyrių  (traumatologijos artrologijos, neurologijos, vaikų) medicinos darbuotojų žinias, įgyti praktines žinias, įsisavinti taikomas šiuolaikiškas  metodologijas, kurios yra naudojamos darbe su pacientais jau sergančiais judamojo-atramos aparato, artrologinėmis , stuburo ligomis.

Projekto įgyvendinimo trukmė- 7 mėnesiai. Projekto įgyvendinimo metu darbuotojai važiavo į Suomiją į Ortono ortopedinę ligoninę ir daugiaprofilinę privačią kliniką Firumeda. Pasiekti šie rezultatai: 2 sav. trukmės vizitas į Suomiją į Ortono ortopedinę ligoninę ir daugiaprofilinę privačią kliniką Firumeda, patobulinta kvalifikacija 6 reabilitacijos komandos nariams , o įgyta patirtis bus adaptuota kasdieniniame darbe su pacientais.  Projekto vertė – 11 694 eurų.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriaus  teritorijos kelių, pėsčiųjų takų tiesimo, taisymo (remonto) ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo, taisymo (remonto) darbai“.

Per eilę metų Abromiškių reabilitacijos ligoninės vaikų skyriaus teritorijos asfalto ir vaikščiojimo takų danga susidėvėjo ir joje atsirado duobių ir įtrūkimų.  Siekiant išspręsti šią problemą buvo parengtas projektas „VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų skyriaus  teritorijos kelių, pėsčiųjų takų tiesimo, taisymo (remonto) ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo, taisymo (remonto) darbai“ ,

Projektas buvo finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų, o jo vertę sudarė 521 900 litų.

Projektas pradėtas vykdyti 2012 m. birželio pabaigoje. Projekto įgyvendinimo metu atlikti vaikų skyriaus teritorijoje esančių vidaus kelių dangos remonto darbai: praplatinti takai, atnaujinta jų danga, suremontuota ligoninės vaikų skyriaus teritorijoje esančių vidaus kelių danga, atnaujinta ir suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė.

Lietuvos medicinos turizmo klasterio vystymas

Pagrindinis Lietuvos medicinos turizmo klasterio vystymo projekto tikslas yra didinti Klasterio žinomumą, tarptautiškumo lygį, skatinti Lietuvos ir užsienio įmonių bendradarbiavimą, sudaryti palankias sąlygas ilgalaikiam Klasterio narių ir mokslo visuomenės ryšių stiprėjimui.
2013-10 mėn. gautas finansavimas pagal priemonė „In Klaster“ LT, klasterio veiklai vystyti. Suma 1.081.624 Lt
Pagrindiniai Lietuvos medicinos turizmo klasterio vystymo projekto uždaviniai yra:
–  Atlikti išsamius tyrimus, reikalingus Lietuvos medicinos turizmo klasterio plėtrai;
– Užtikrinti efektyvų dalinimąsi žiniomis ir patirtimi tarp esamų bei potencialių Klasterio narių/partnerių;
–  Efektyviai organizuoti ir įgyvendinti apsibrėžtas klasterio populiarinimo rinkodaros priemones tikslinėse rinkose.
Numatoma, jog įgyvendinus Projektą, bus:
– Pritraukti nauji, aukštos kokybės medicinos turizmo paslaugas teikiantys klasterio nariai ir partneriai;
– Padidinta Klasterio narių konsoliduota apyvarta;
– Padidinta Klasterio įmonių konsoliduotas eksportas;
– Panaudoti įgyvendinant Projektą atlikti tyrimai ir informacija Klasterio narių veikloje siekiant plėsti Klasterio veiklą.
Siekdamas apsibrėžtų tikslų ir uždavinių klasteris projekto kontekste vykdys šias veiklas:
1.1.1. Tyrimų, reikalingų klasterio vystymui atlikimas
1.2.1. Dalyvavimas bendradarbiavimo skatinimo renginiuose
1.2.2. Klasterio narių žinių ir patirties kokybės valdymo srityje pasidalinimo seminarų rengimas
1.3.1. Komunikacijos priemonių parengimas
Dalyvavimas renginiuose būtinas partnerių pritraukimui.
Paslaugų paketų pardavimų statistika sudarys sąlygas įvertinti Projekto poveikį klasterio narių konsoliduotam eksporto apimties ir apyvartos augimui.

12. E.sveikatos sistemos paslaugų kūrimas, diegimas ir plėtra VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje  (partneriai).

13. Reabilitacijos paslaugų gerinimas VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje. Vertikalios vonios rekonstravimo darbai.

2014 metais ligoninės paraiška dėl vertikalios vonios rekonstravimo darbų buvo įtraukta į Valstybės investicijų projekto sąrašą. 2015 m. pavasarį pradėti darbai- parengtas techninis projektas, atlikta  projekto techninė ekspertizė, konkurso būdu parinktas rangovas- UAB „Balkesta“. 2016 m. liepos mėn. pabaigoje valstybinė komisija patvirtino, kad rekonstrukcijos darbai atlikti sėkmingai. Pacientai jau atlieka procedūras  rekonstruotoje vertikalioje vonioje.  Projekto tikslas ir numatyti uždaviniai pasiekti pilnai.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės ir Vytauto Didžiojo universiteto projektas

2014 m. kovo 3 d. pradedamas vykdyti Vytauto Didžiojo universiteto projektas „Motyvavimo pokalbio efektyvumo vertinimas, mažinant lėtinėmis ligomis sergančiųjų rizikos veiksnius“, kuriame VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė yra numatyta kaip projekto vykdymo partnerė.

Pagrindinis projekto tikslas – įvertinti psichologinio metodo (motyvavimo pokalbio) efektyvumą, šio efektyvumo sąsajas su sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis asmenybės savybėmis bei kognityvinių funkcijų ypatumais, mažinant sveikatai žalingą elgesį bei ugdant sveikatai palankaus elgesio įgūdžius.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 3 m.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos, jo vertė – 216.2 tūkst. Lt.

Projekto vykdymo eigoje ligoninės darbuotoja psichologė Raimonda Petrolienė parengė daktaro disertaciją tema „Motyvavimo pokalbio reikšmė stiprinant sergančiųjų išeminė širdies liga motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį psichosocialinės reabilitacijos laikotarpiu.“