Vaikams

Vaikai į Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų reabilitacijos skyrių priimami nuo 1-erių metų iki 18-os metų amžiaus iš visos Lietuvos ir užsienio.

Į Vaikų reabilitacijos skyrių atvykstantis lydintis šeimos narys (slaugantis vaiką iki 8-erių metų) gyvena ir maitinamas nemokamai. Su vyresniu vaiku nemokamai gali atvykti slaugantis asmuo, jei vaikui reikalinga gydytojo nustatyta individuali priežiūra dėl ligos sunkumo, adaptacijos arba elgesio problemų. Jei gydymas kompensuojamas teritorinių ligonių kasų, tai minėtiems slaugantiems asmenims apmokamos nakvynės ir dalinai maitinimo paslaugos.

Norintieji kartu su vaiku atvykti ir kiti šeimos nariai bei artimieji gali susimokėti už apgyvendinimą ir maitinimą, taip pat įsigyti mokamų procedūrų.

Nedarbingumo pažymėjimą vaiką slaugančiam asmeniui išduoda reabilitacijos įstaigos gydytojas visam medicininės reabilitacijos laikotarpiui:
1. Jeigu vienas iš tėvų (globėjų) slaugo vaiką, sergantį iki 7 metų bet kuria liga.
2. Jeigu vienas iš tėvų (globėjų) slaugo vaiką, sergantį ligomis, dėl kurių nustatytas sunkus neįgalumo lygis.
3. Jeigu vienas iš tėvų (globėjų) slaugo vaiką pagal sunkių ir ypač sunkių ligų sąrašą.

REABILITACINIO GYDYMO METU MOKYKLINIO AMŽIAUS (1–12 KL.) VAIKAI MOKOMI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE, TURINČIOJE GIMNAZIJOS STATUSĄ.

Vaikai atvykdami turi turėti:

  • medicininių dokumentų išrašą (formą Nr. 027/a);
  • gimimo liudijimą arba kitą asmens dokumentą;
  • vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius (tik mokiniai);
  • sportinę aprangą, maudymosi aprangą ir baseino kepuraites;
  • higienos reikmenis.

Daugiau informacijos VLK interneto svetainės (vlk.lt) skyrelyje „Medicininė reabilitacija“ ir Medicininės reabilitacijos paslaugų įstatyme ( 2008 01 17, Nr. V-50).