Informacija apie mus

Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė yra respublikinė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, licencijuota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos teikti medicininės reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugas. Ligoninei suteiktas atitikties sertifikatas patvirtina, kad kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus teikiant antrinio lygio ambulatorinės ir stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams ir suaugusiesiems.

Įstaigos steigėjas – Elektrėnų savivaldybė. Ligoninė yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Ligoninės misija – teikti kokybiškas, saugias, efektyvias, savalaikes, lygiateises, patikimas, orientuotas į pacientų bei visuomenės lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas medicininės reabilitacijos, ligų profilaktikos ir diagnostikos srityse.

Reabilitacijos tikslas yra sugrąžinti dalį ar visas paciento fizines, jutimines, pažintines galimybes, kurios buvo sutrikdytos ligos ar kitokio pažeidimo. Reabilitacija padeda pacientams įveikti negalią, kuri nepasiduoda gydant vien medikamentais ar chirurginiu būdu. Reabilitacijos metu pacientas skatinamas padaryti kiek galima daugiau dėl savęs ir tapti aktyviu reabilitacijos proceso dalyviu.