Siuntimo tvarka

Dėl pastaruoju metu besikeičiančios situacijos sekite skelbiamas Naujienas.

REABILITACIJOS SKYRIMO TVARKA

Informuojame, kad privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems gyventojams, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę, medicininę reabilitaciją ar sanatorinį gydymą skiria gydantysis gydytojas, remdamasis gydytojo reabilitologo rekomendacijomis, iš karto po gydymo stacionarinėje ASPĮ, arba antrasis reabilitacijos etapas rekomenduojamas vėliau.

Į reabilitaciją dėl tos pačios ligos apdraustieji siunčiami tik vieną kartą per vienerius kalendorinius metus.

Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija skiriama gydančio gydytojo, besivadovaujančio gydytojo reabilitologo rekomendacijomis, be pirmojo reabilitacijos etapo.

Ambulatorinės reabilitacijos procedūros nemokamos (apmoka TLK). Pageidaujantieji rezervuoti nakvynės ir / ar maitinimo paslaugas sumoka patys kainyne nustatytomis kainomis.

Vaikai į Abromiškių reabilitacijos ligoninės Vaikų reabilitacijos skyrių priimami iki 18-os metų amžiaus iš visos Lietuvos ir užsienio.

Į Vaikų reabilitacijos skyrių priimamas lydintis ir slaugantis vaiką iki 8-erių metų šeimos narys nemokamai. Su vyresniu vaiku nemokamai gali atvykti slaugantis asmuo, jei vaikui reikalinga gydytojo nustatyta individuali priežiūra dėl ligos sunkumo, adaptacijos arba elgesio problemų. Jei gydymas kompensuojamas teritorinių ligonių kasų, tai minėtiems slaugantiems asmenims apmokamos nakvynės ir dalinai maitinimo paslaugos.

Norintieji kartu su vaiku atvykti ir kiti šeimos nariai bei artimieji gali susimokėti už apgyvendinimą ir maitinimą, taip pat įsigyti mokamų procedūrų.

Nedarbingumo pažymėjimą vaiką slaugančiam asmeniui, išduoda reabilitacijos įstaigos gydytojas visam medicininės reabilitacijos laikotarpiui:
1. Jeigu vienas iš tėvų (globėjų) slaugo vaiką, sergantį iki 7 metų bet kuria liga.
2. Jeigu vienas iš tėvų (globėjų) slaugo vaiką, sergantį ligomis, dėl kurių nustatytas sunkus neįgalumo lygis.
3. Jeigu vienas iš tėvų (globėjų) slaugo vaiką pagal sunkių ir ypač sunkių ligų sąrašą.

Pacientų siuntimo į vaikų raidos sutrikimų ankstyvąją reabilitaciją tvarka – plačiau:

https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/VRSAR.pdf ir

SAM įsakymas „Dėl vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos“.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO
ĮSTATYMAS 2010-03-01
4 straipsnis. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą
1. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.
http://www.istatymas.lt/istatymai/pacientu_teisiu_ir_zalos_sveikatai_atlyginimo_istatymas.html

REABILITACINIO GYDYMO METU MOKYKLINIO AMŽIAUS (1–12 KL.) VAIKAI MOKOMI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE, TURINČIOJE GIMNAZIJOS STATUSĄ.

Vaikai atvykdami turi turėti:

  • medicininių dokumentų išrašą (formą Nr. 027/a);
  • gimimo liudijimą arba kitą asmens dokumentą;
  • vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius (tik mokiniai);
  • sportinę aprangą, maudymosi aprangą ir baseino kepuraites;
  • drabužius pagal sezoną, avalynę persiavimui;
  • higienos reikmenis;
  • širdžiai mielą žaislą.

Daugiau informacijos VLK interneto svetainės (vlk.lt) skyrelyje „Medicininė reabilitacija“ ir Medicininės reabilitacijos paslaugų įstatyme ( 2008 01 17, Nr. V-50).