Dėl PGR testavimo planuojantiems atvykti reabilitacijai

PLANUOJANTIEMS VYKTI Į LIGONINĘ AR REABILITACIJOS ĮSTAIGĄ – prašome atvykti jau su tyrimo atsakymu (galioja 72 val.).
Kaip registruotis tyrimui – nurodyta žemiau. Pacientai, atvykę reabilitacijai ir jau turintys neigiamą atsakymą, išvengia izoliacijos, kol gaunamas paimto tyrimo atsakymas, ir turintiems PGR testo atsakymą (neigiamą) jau atvykimo dieną paskiriamos reabilitacijos procedūros.
Nuo vasario 24 d. įsigalioja pasikeitimas, remiantis kuriuo asmenys, kuriems paskirtas planinis gydymas stacionare, galės atlikti tyrimą dėl COVID-19 ligos pirminės sveikatos priežiūros centre, asmens sveikatos priežiūros centre arba mobiliajame patikros punkte.
Jei pacientui paskirtas planinis gydymas stacionare, tuomet tyrimas dėl COVID-19 ligos (tiriant PGR metodu) pacientui ir jį slaugyti ar prižiūrėti liekančiam kitam asmeniui turi būti atliekamas iki stacionarizavimo likus ne daugiau kaip 72 val. Nuo šiol tyrimas dėl COVID-19 ligos (tiriant PGR metodu), kaip ir bet kuris kitas tyrimas, atliekamas prieš siunčiant pacientą planinių stacionarinių paslaugų gauti, gali būti atliekamas vienoje iš toliau išvardintų įstaigų:

  1. stacionarines paslaugas teikiančioje tyrimą paskyrusioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (ASPĮ);
  2. pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC);
  3. mobiliajame punkte pagal paciento gyvenamąją vietą.

Jeigu tyrimą pasirenkama atlikti mobiliajame punkte, tokiu atveju asmuo atlikti tyrimo registruojasi per 1808 karštąją liniją, elektroniniu būdu, adresu https://selfreg.myhybridlab.com, pasirinkus registracijos tipą “PGR tyrimai prieš planinę stacionarinę paslaugą”. Elektroninę registracijos formą turi užpildyti pats pacientas, arba jį savivaldybės nustatyta tvarka užregistruoja pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo paskirtas specialistas.

https://1808.lt/tyrima-del-covid-19-ligos-pries-planini-stacionarizavima-galima-atlikti-sveikatos-prieziuros-istaigoje-arba-mobiliajame-punkte/