Informacija dėl mokiniams išduodamų pažymų

Kadangi tenka sulaukti klausimų dėl mokiniams (baigus reabilitacinį gydymą) išrašomų pažymų, patiksliname informaciją.
Po Elektrėnų sanatorinės mokyklos reorganizacijos nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokiniams pažymos į rankas neišduodamos. Pažymos išrašomos visiems mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, pasirašiusiems mokymo sutartis.
Jeigu atvykęs reabilitacijai mokinys mokysis Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos Abromiškių sanatorijos skyriuje, vaiko atvykimo į reabilitacijos įstaigą dieną mokinys (tėvai, slaugantis asmuo) pasirašo ir mokymosi sutartį.
Dažniausiai tėvai informuoja ir savo vaiko klasės auklėtojus, kad vaikas išvyksta reabilitacijai.
Baigusiam reabilitaciją ir išvykusiam iš gydymo įstaigos mokiniui elektroniniu būdu parengta pažyma siunčiama į jo lankomą mokyklą (pagal mokymo įstaigos duomenis, teikiamus Mokinių registre). Dažniausiai mokymo įstaigos patvirtina, kad pažyma gauta. Gavę pranešimą, kad mokymo įstaigos el. paštas (dėl kokių nors priežasčių) nėra pasiekiamas, pažymą teikiame kitu būdu.

P.S. Mokymosi sutartis pasirašoma vaiko priėmimo metu (priėmimo skyriuje paliktos sutartys, pasirašytą įstaigos egzempliorių pasiima mokykla).

Iškilus klausimams dėl pažymų (pavyzdžiui tėvai/mokinys nori turėti pažymos kopiją) galima kreiptis el. paštu sanat.mokykla@gmail.com  arba telefonu: 8 646 71 500.

^9BD5ECD3DC15979B7522F3A443EF063905972DADD9AB6ABF9D^pimgpsh_fullsize_distr