Jau veikia saulės fotovoltinė elektrinė!

2021 m. kovo 26 d. baigti projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ rangos darbai bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotas leidimas gaminti elektros energiją.
Projekto įgyvendinimo metu įrengta saulės 125 kW saulės fotovoltinė elektrinė ant pagrindinio reabilitacijos ligoninės pastato stogo (B korpusas) ir šalia esančių pastatų stogų (A korpusas).
Saulės fotovoltinės elektrinės pagaminama elektros energija jau naudojama reabilitacijos ligoninės reikmėms.
Mūsų įstaigoje esančios saulės elektrinės darbui stebėti yra naudojamas startuolio UAB „Inion LT" sukurtas monitoringo sprendimas. Startuolis sukūrė įrangą, leidžiančią efektyviau panaudoti iš saulės išgaunamą elektros energiją ir yra išskirtinis tuo, kad jėgainių savininkams suteikia galimybę stebėti įvairių elektrinių duomenis vienoje platformoje.
Saulės elektrinės gamyba labai priklauso nuo saulės intensyvumo. Inion monitoringo platformoje yra stebima saulės elektrinės gamyba, o duomenys yra analizuojami ir tikrinami.
Šio projekto projekto įgyvendinimas ženkliai prisidėda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų  kiekio mažinimo, aplinkos taršos mažinimo,  prisidėdame prie atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo skatinimo  bei prie valstybės tarptautinių įsipareigojimų klimato kaitos mažinimo programų įgyvendinimo.

 

arl_saules_elektrine