Priimame reabilitacijai pacientus, persirgusius COVID-19 liga

Jei persirgote COVID-19 liga:
Mūsų įstaiga, Abromiškių reabilitacijos ligoninė, priima pacientus, persirgusius COVID-19 infekcija, siunčiamus ambulatorinei ar/ir stacionarinei reabilitacijai.

Pacientams, kuriems COVID-19 liga komplikavosi pneumonija su liekamaisiais ligos požymiais, išrašyti iš stacionaro per 3 mėnesiu po ligos gali atvykti stacionarinei reabilitacijai.
Jei nustatytas pokovidinis sindromas su liekamaisiais simptomais (dusulys, silpnumas, nuovargis), bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo – priimami ambulatorinei reabilitacijai.
Pacientų, atvykstančių reabilitacijai, registracija tel. 8 800 00656.
Sustiprinkite savo sveikatą!

Daugiau informacijos
„ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-383 „DĖL VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/617b27d0776711eb9601893677bfd7d8