Projektas „Reabilitacijos paslaugų vaikams ir suaugusiesiems kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas pasienio regione“

  • Pradžia
  • Naujienos
  • Projektas „Reabilitacijos paslaugų vaikams ir suaugusiesiems kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas pasienio regione“

Projektas Nr. LTPL00082 „Reabilitacijos paslaugų vaikams ir suaugusiesiems kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas pasienio regione“ („Making rehabilitation services for children and adults in the cross-border region more accessible and better quality“).

Nuo 2024 m. vasario mėn. VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė, kartu su Lenkijos partneriu (Nepriklausoma visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga Łapy mieste), vykdo projektą „Reabilitacijos paslaugų vaikams ir suaugusiesiems kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas pasienio regione“. Projektas finansuojamas iš 2021–2027 m. Europos kaimynystės priemonės Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų.
Projekto tikslas – stiprinti tarpvalstybinį medicinos įstaigų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti, išplėsti ir pagerinti reabilitacijos paslaugų prieinamumą bei kokybę vaikams ir suaugusiems Lietuvoje ir Lenkijoje.

Pastaruoju metu reabilitacinio gydymo procese atsiranda naujų iššūkių ir poreikių tobulinti bei pritaikyti paslaugas prie besikeičiančių pacientų poreikių ir sąlygų. Besikeičiančios aplinkybės verčia gydymo įstaigas kuo efektyviau vykdyti reabilitacijos procesą ir taikyti pačius moderniausius inovatyvius gydymo metodus, siekiant geriausio rezultato pacientui. Projekto eigoje siekiama patobulinti bei pagerinti kineziterapijos ir fizioterapijos paslaugų ir priemonių kokybę bei prieinamumą. Planuojama atnaujinti kineziterapijos ir fizioterapijos įrangą, atlikti patalpų remonto darbus. Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai, per kuriuos bus įsigyta ir praktiškai pradėta naudoti įvairi specializuota moderni fizioterapijos ir kineziterapijos įranga, pasižyminti išskirtinėmis naujovėmis, turinti stiprų teigiamą poveikį gydymo procese. Šios įrangos inovatyvių taikymo metodų ketinama mokytis iš tarptautinių geriausių šios srities specialistų. Projekto eigoje siekiama didelį dėmesį skirti psichoterapijos paslaugų gerinimui ir plėtrai. Šių paslaugų prieinamumo didinimas ir svarba leidžia pažvelgti į reabilitacijos procesą kompleksiškai, neapsiribojant vien pacientų fizinės sveikatos gerinimu, bet ir jų emocinės sveikatos stiprinimu, kuri dažnai lemia viso gydymo proceso sėkmę.

Stebint didėjantį žmonių kiekį, kuriems reikia reabilitacinio gydymo dėl įvairių ligų, svarbus vaidmuo tenka ne tik reabilitacijos paslaugų teikimui ir tobulinimui, bet ir prevenciniam asmenų mokymui, kaip išvengti ligų ateityje, kaip gyventi sveiką ir aktyvų gyvenimą. Projekto eigoje numatyti praktiniai-teoriniai prevenciniai mokymai pacientams ir jų artimiesiems, o taip pat – įvairūs seminarai, mokymai, renginiai reabilitacijos komandos specialistams.

Numatytų projekto veiklų įgyvendinimas padės pagerinti įstaigų reabilitacijos paslaugų kokybę ir prieinamumą, sustiprinti jų tarpvalstybinį bendradarbiavimą, siekiant galutinio projekto rezultato – pasitelkiant žinias apie ligų prevenciją, suteikti pacientams savalaikį reikalingą gydymą bei pagerinti jų sveikatos būklę.

Parengė:
Projekto vadovė Olga Jerešiūnienė

This project is funded by the European Union
Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga

Europos Sąjunga neatsako už tinklalapyje pateiktą informaciją