Projekto naujienos

SULAUŽYKIME STEREOTIPUS, SUSIJUSIUS SU NEĮGALIŲ ASMENŲ INTEGRAVIMU Į SOCIALINĘ APLINKĄ

 

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir toliau sėkmingai vykdo projekte „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis li­gomis, pasienio regione“  numatytą veiklą. Siekiant keisti visuomenės požiūrį į negalią, mažinti socialinę specialiųjų poreikių turinčių žmonių atskirtį,  2020 m. spalio 09 d., Druskininkuose buvo organizuotas viešas renginys, skirtas įvairių įstaigų specialistams, kurie savo veikloje susiduria su neįgaliais vaikais. Džiaugiames, kad renginyje dalyvavo ir Elektrėnų savivaldybės įstaigų atstovai: Elektrėnų savivaldybės administracijos ir Elektrėnų soacialinių paslaugų centro darbuotojai, Švietimo ugdymo įstaigų ir Sveikatos priežiūros įstaigų specialistai. Susirinkę sveikatos priežiūros specialistai, pedagogai, socialiniai darbuotojai ir kiti dalyviai susipažino su VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėjos Laimos Mikulėnaitės pranešimu – „Vaikų, turinčių raidos sutrikimų, funkcinė ir socialinė adaptacija: su kokiais iššūkiais susiduriame?“. Pranešime buvo plačiai nagrinėjama vaikų autizmo problema, kuri neretai sukelia adaptacinių sutrikimų socialinėje veikloje. Dėl šios priežasties mes turime atkreipti visuomenės dėmesį į iššūkius, kurie gali trukdyti specialių poreikių turintiems asmenims visapusiškai dalyvauti visuomenės veikloje lygiai su kitais asmenimis.

Antroje renginio dalyje klausytojams buvo pristatyta VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus ergoterapeutės Irinos Butkienės mokomoji medžiaga, skirta supažindinti su pagrindiniais reabilitacijos ir pagalbos būdais vaikams, turintiems raidos sutrikimų. Šio pranešimo tikslas – išmokti sėkmingai įtraukti ir priimti vaikus, turinčius ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kaip vienodos vertės asmenis, vertus pagarbos ir vienodo bendravimo.

Norisi tikėtis, kad siekdami bendro tikslo mes visi kartu galime keisti visuomenės požiūrį ir laužyti stereotipus, kurie neretai yra susiję su neįgalių asmenų integravimu į socialinę aplinką.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų. Bendra projekto vertė yra 369 699,93 eurų, iš kurių 332 729,93 eurų finansuoja Europos Sąjunga.

Pasveikime kartu!

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligo­ninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

 

Parengė Olga JEREŠIŪNIENĖ, Projekto vadovė.

 

Foto-is-renginio-Druskininkai-1