Reabilitacijos paslaugų vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, gerinimas pasienio regione

 

Projektas „Reabilitacijos paslaugų vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, gerinimas pasienio regione“ Nr. ENI-LLB-1-005 („Improving rehabilitation services for children with Severe neurological diseases in cross-border region“)

Data: 2021-06-08

MOKOMASIS PRAKTINIS SEMINARAS  VAIKŲ REABILITACIJOS  SKYRIAUS SPECIALISTAMS

Vykdant projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ ir toliau sėkmingai vykdome projekte numatytą  veiklą. 2021 m. birželio 8 ir  22 dienomis ligoninėje įvyko mokomasis praktinis semi­naras “Vaikų neurologiniai sutrikimai, jų reabilitacijos principai. Praktiniai užsiėmimai su projekto metu įsigyta įranga.” Seminare dalyvavo ligoninės vaikų reabilitacijos skyriaus specialistai, dirbantys su sunkiais neurologiniais susirgimais sergančiais vaikais – gydytojai, slaugytojos, slaugytojos padėjėja, ergoterapeutai, kineziterapeutai, psichologai, logopedai, socialinė darbuotoja.

Mokymus vedė ir specialistus konsultavo kvalifikuoti VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro specialistai: vaikų neurologė-socialinė pediatrė, ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja, gydytoja Laima Mikulėnaitė bei vaikų ergoterapeutė Irina Butkienė.

Pirmoji  mokymų programos dalis (teorinė)  buvo skirta vaikų raidos ypa­tumų, jų bazinių poreikių, vaikų raidos pagrindinių skatinimo ir reabilitacijos principų, sensorinių sutrikimų ir jų gydymo apžvalgai. Vaikų reabilitacijos skyriaus specialistai buvo supažindinti su ABA (angl. Applied Behavior Analysis) terapija, struktūros taikymo ir vaikų elgesio korekcijos principais, aptartos vaikų raidos sutrikimų išeitys, įtraukties į ugdymo procesą galimybės bei raidos diagnozės pateikimo tėvams būdai. Seminaro metu kiekvienas iš dalyvavusių specialistų dalinosi savo patirtimi dirbant su ypatingais vaikais, vyko aktyvios, įdomios ir naudingos diskusijos.

Antra mokymų programos dalis buvo skirta praktiniams parodomiesiems sensorinės integracijos užsiėmimams su projekto metu įsigyta įranga.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų. Bendra projekto vertė yra 369 699,93 eurų, iš kurių 332 729,93 eurų finansuoja Europos Sąjunga.

Pasveikime kartu!

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligo­ninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Parengė:
Olga JEREŠIŪNIENĖ, Projekto vadovė

 

 

 

 

 

 

eu-lvltby

Projektas „Reabilitacijos paslaugų vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, gerinimas pasienio regione“ Nr. ENI-LLB-1-005 („Improving rehabilitation services for children with Severe neurological diseases in cross-border region“)

Data: 2021-01-14

SENSORINIS KAMBARYS VšĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS VAIKŲ SKYRIUJE

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė, vykdydama projektą „Reabilitacijos paslaugų vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, gerinimas pasienio regione“,  jau įrengė modernią, interaktyvią sensorinės integracijos aplinką mažiems pacientams. Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų. 

Vykdant reabilitaciją vaikams su neurologinėmis ligomis ir raidos sutrikimais, užsiėmimai jau vyksta inovatyviame  multisensoriniame kambaryje, kuris yra integruotas su sensorine žaidimo aplinka. Šis multisensorinis kambarys yra nepakeičiama priemonė vaikų reabilitacijoje, nes jame vystomos vaikų pažintinės funkcijos: regos, garso, uoslės, lytėjimo, vestibuliarinės stimuliacijos. Mūsų įstaigos specialistai savo darbe sėkmingai pradėjo taikyti  sudėtingus inovatyvių  metodų rinkinius net patiems sunkiausiems mažiems pacientams: stimuliuojami jutimai, užsiėmimai šiame sektoriuje yra alternatyva vaistams ir paciento izoliacijai, jo dėka didinamas sąmoningumas ir dėmesys,  gerinamas apetitas, atmintis, pažinimo ir kalbos įgūdžiai, stimuliuojamas judėjimas, gerinama vaiko laikysena, mažinama agresija, nerimas ir išsiblaškymas. Sensoriniame kambaryje esanti įranga pagerina neįgalių vaikų gebėjimų, dėmesingumo, motorinių įgūdžių, smulkiosios motorikos, rankų ir akių koordinacijos, bendravimo, suvokimo ir mąstymo, skaičiavimo, skaitymo, savarankiškumo, bendravimo ir elgesio įgūdžius. 

Pasveikime kartu!

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų. Bendra projekto vertė yra 369 699,93 eurų, iš kurių 332 729,93 eurų finansuoja Europos Sąjunga. 

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligo­ninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją. 

Parengė:
Olga JEREŠIŪNIENĖ, Projekto vadovė

 


 

Projektas „Reabilitacijos paslaugų vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, gerinimas pasienio regione“ Nr. ENI-LLB-1-005 („Improving rehabilitation services for children with Severe neurological diseases in cross-border region“)

Data: 2020-11-10

Neįgalumas mūsų visuomenėje yra reiškinys, sukeliantis nuolatinius stereotipus. Prie neįgaliųjų priskiriami asmenys, turintys ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų neretai susiduria su iššūkiais, kurie gali sutrukdyti jiems visapusiškai dalyvauti visuomenės veikloje lygiai su kitais asmenimis. Šiuolaikinėje visuomenėje daugumos požiūris į žmones, turinčius „neįgaliųjų“ statusą, jau seniai formuojamas į du aiškius modelius: medicininį ir socialinį, o žmonių psichologijoje, deja, vyrauja medicininis. Šiuo metu svarbi sėkmingos įtraukties sąlyga pripažįstama visuomenės – pasirengimas psichologiškai priimti neįgaliuosius, kaip vienodos vertės asmenis, vertus pagarbos ir vienodo bendravimo.
Visų projektą įgyvendinančių medicinos įstaigų veikla yra struktūrizuota ir nukreipta taip, kad vaikai užsiėmimų metu galėtų bendrauti, neatsižvelgiant  į turimus pažeidimus, didelis dėmesys skiriamas socialinei – buitinei adaptacijai. Mes stengiamės sukurti aplinką, kurioje sveiki vaikai ir vaikai, turintys fizinę ir protinę negalią, užsiėmimų metu jaustųsi vienodai patogiai ir jaukiai. Be vaikų, psichologinę pagalbą gauna ir jų tėvai. Sveiki vaikai išmoksta jausti kitų skausmą, išmoksta suteikti paramą ir pagalbą tiems, kuriems to reikia.

Pasveikime kartu! 

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų. Bendra projekto vertė yra 369 699,93 eurų, iš kurių 332 729,93 eurų finansuoja Europos Sąjunga.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligo­ninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją. 

Parengė:
Olga JEREŠIŪNIENĖ, Projekto vadovė

Parsisiųsti brošiūrą

 

 


eu-lvltby

Projektas „Reabilitacijos paslaugų vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, gerinimas pasienio regione“ Nr. ENI-LLB-1-005 („Improving rehabilitation services for children with Severe neurological diseases in cross-border region“)

Data: 2020-10-22

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir toliau sėkmingai vykdo projekte „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis li­gomis, pasienio regione“  numatytą veiklą. Siekiant keisti visuomenės požiūrį į negalią, mažinti socialinę specialiųjų poreikių turinčių žmonių atskirtį,  2020 m. spalio 09 d., Druskininkuose buvo organizuotas viešas renginys, skirtas įvairių įstaigų specialistams, kurie savo veikloje susiduria su neįgaliais vaikais. Džiaugiames, kad renginyje dalyvavo ir Elektrėnų savivaldybės įstaigų atstovai: Elektrėnų savivaldybės administracijos ir Elektrėnų soacialinių paslaugų centro darbuotojai, Švietimo ugdymo įstaigų ir Sveikatos priežiūros įstaigų specialistai. Susirinkę sveikatos priežiūros specialistai, pedagogai, socialiniai darbuotojai ir kiti dalyviai susipažino su VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėjos Laimos Mikulėnaitės pranešimu – „Vaikų, turinčių raidos sutrikimų, funkcinė ir socialinė adaptacija: su kokiais iššūkiais susiduriame?“. Pranešime buvo plačiai nagrinėjama vaikų autizmo problema, kuri neretai sukelia adaptacinių sutrikimų socialinėje veikloje. Dėl šios priežasties mes turime atkreipti visuomenės dėmesį į iššūkius, kurie gali trukdyti specialių poreikių turintiems asmenims visapusiškai dalyvauti visuomenės veikloje lygiai su kitais asmenimis.

Antroje renginio dalyje klausytojams buvo pristatyta VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus ergoterapeutės Irinos Butkienės mokomoji medžiaga, skirta supažindinti su pagrindiniais reabilitacijos ir pagalbos būdais vaikams, turintiems raidos sutrikimų. Šio pranešimo tikslas – išmokti sėkmingai įtraukti ir priimti vaikus, turinčius ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo sutrikimų, kaip vienodos vertės asmenis, vertus pagarbos ir vienodo bendravimo. 
Norisi tikėtis, kad siekdami bendro tikslo mes visi kartu galime keisti visuomenės požiūrį ir laužyti stereotipus, kurie neretai yra susiję su neįgalių asmenų integravimu į socialinę aplinką.

Pasveikime kartu!

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų. Bendra projekto vertė yra 369 699,93 eurų, iš kurių 332 729,93 eurų finansuoja Europos Sąjunga.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligo­ninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją. 

Parengė:
Olga JEREŠIŪNIENĖ, Projekto vadovė

Foto-is-Druskininku-renginio-2 Foto-is-renginio-Druskininkai-1

 


eu-lvltby

Projektas „Reabilitacijos paslaugų vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, gerinimas pasienio regione“ Nr. ENI-LLB-1-005 („Improving rehabilitation services for children with Severe neurological diseases in cross-border region“)

Data: 2020-08-12

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir toliau sėkmingai vykdo projekte „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis li­gomis, pasienio regione“  numatytą veiklą. 2020 m. rugpjūčio 12 d. Elektrėnų savivaldybės administracijos patalpose įvyko mokomasis semi­naras „Padėkime vaikui augti ir pažinti pasaulį“. Seminaras buvo skirtas Elektrėnų savivaldybės tėvams, auginantiems vaikus su raidos sutrikimais ir tėvams, kurių vaikai serga sunkiomis neurologinėmis ligomis.

Mokymus vedė ir tėvus konsultavo kvalifikuoti VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro specialistai: vaikų neurologė-socialinė pediatrė, Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja, gydytoja Laima Mikulėnaitė bei vaikų ergoterapeutė Irina Butkienė.

Šio renginio tikslas buvo įtraukti tėvus į gydymo procesą, suteikti reikiamą informaciją apie vaikų psicho­logiją, vaikų elgesio valdymą, ligos eigą, bendravimą su vaiku formuojant sąmoningą tėvystę.

Mokymų metu tėvai susipažino su būdais, kaip suteikti tarpusavio palaikymą slaugant vaiką, susipažino su vaiko psichologinėmis savybėmis ir požiūriu į ligą. Didžioji seminaro dalis buvo skirta vaikų raidos ypa­tumų, jų bazinių poreikių, vaikų raidos pagrindinių skatinimo principų apžvalgai. Vaikų specialistai mokymų metu kartu su tėvais aptarė sutrikusios raidos vaikų pagrindinius poreikius – bendravimą, kalbą, savaran­kiškumą, galimos raidos sutrikimų prognozes. Seminaro metu kiekvienas iš dalyvavusių tėvų dalinosi savo patirtimi auginant ypatingą vaiką, vyko aktyvios, įdomios ir naudingos diskusijos.

Mokymų metu tėvai buvo supažindinti su atnaujintomis ir pagerintomis VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės reabilitacijos paslaugomis mažiems pacientams.

Pasveikime kartu!

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų. Bendra projekto vertė yra 369 699,93 eurų, iš kurių 332 729,93 eurų finansuoja Europos Sąjunga.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligo­ninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Parengė:
Olga JEREŠIŪNIENĖ, Projekto vadovė

abromiskes0812

 


eu-lvltby

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė tobulina teikiamas paslaugas mažiems pacientams, vykdant Europos kaimynystės priemonės projektą

Data: 2020-02-27

Vykdant projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“, 2020  metų, vasario 27 d. Druskininkuose įvyko jungtinis praktinis seminaras „Efektyvus reabilitacijos paslaugų teikimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis“. Seminare dalyvavo visų trijų partnerių – VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės, sanatorijos „Belorus“ ir Baltarusijos partnerio – Regionininio vaikų su negalia ir psicho-neurologiniais susirgimais medicininės reabilitacijos centro reabilitacijos komandos medicinos darbuotojai: gydytojai, slaugytojos, logopedai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, psichologai.

Mokymus vedė kvalifikuoti vaikų specialistai- praktinės vaikų psichologijos diplomuotas pedagogas psichologas ir vaikų gydytojas psichiatras, psichoterapeutas. Mokymų pagrindinis tikslas buvo atnaujinti turimas žinias, įsisavinti naujoves vaikų neurologinėje reabilitacijoe, pasikeisti tarp kolegų darbo patirtimi apie reabilitacijos paslaugų teikimą vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis.

Pagrindinės seminaro temos buvo:

  1. Reabilitacijos medicininis modelis, ypatumai: kompensacinių procesų ir jų valdymo būdų plėtros pagreitis; adaptacijos proceso valdymas negrįžtamų pokyčių metu; neigiamų pasekmių prevencija vaikui gydymo metu.
  2. Kompleksinė gydymo ir psichologinė reabilitacija: savalaikiškumas, tarpusavio ryšys, tęstinumas.
  3. Suaugusiojo elgesys ir būklė, kaip svarbus sunkiomis neurologinėmis ligomis sergančio vaiko psichologinės paramos veiksnys.

Po mokymų visi seminaro dalyviai gavo sertifikatus.

Pasveikime kartu!

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų. Bendra projekto vertė yra 369 699,93 eurų, iš kurių 332 729,93 eurų finansuoja Europos Sąjunga. 

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Parengė:
Projekto vadovė Olga Jerešiūnienė

abromiskes0227-2 abromiskes0227-1

 


eu-lvltby

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė tobulina teikiamas paslaugas mažiems pacientams, vykdant Europos kaimynystės priemonės projektą

Data: 2020-12-29

Vykdant projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ ir toliau sėkmingai vykdome projekte numatytą  veiklą. 2019 metų pabaigoje  baigėsi projekte numatyti Meno terapijos mokymai, kuriuose dalyvavo visų trijų partnerių – VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės, sanatorijos „Belorus“ ir Baltarusijos partnerio – Regionininio vaikų su negalia ir psicho-neurologiniais susirgimais medicininės reabilitacijos centro psichologai.

Mūsų įstaigos psichologė sėkmingai įveikė 3-ių mėnesių mokymo ciklą „Meno terapijos metodų taikymas vaikų sveikatinimo veikloje“. Mokymus vedė kvalifikuoti Vilniaus Dailės akademijos specialistai ir mokslininkai. Mokymų pagrindinis tikslas buvo supažindinti dalyvius su psichologinių intervencinių programų kūrimu, pasitelkiant įvairias meno technikas. Yra žinoma, kad šios psichologinės intervencinės programos, grįstos įvairiais meno  metodais, gali prisidėti prie sunkiomis nervinėmis ligomis sergančiųjų vaikų sveikatos stiprinimo. Dalis mokymų programos susidėjo iš teorinio, būtent šio meno terapijos modelio įsisavinimo, psichiatrijos teorinių žinių integravimo šio metodo rėmuose. Svarbu yra tai, kad šių programų efektyvumas gali būti konkrečiai pamatuojamas, todėl jį labai patogu naudoti darbo praktikoje su sergančiais vaikais.

Didžiąją mokymų dalį sudarė išbandymas įvairių meno technikų praktiškai. Psichologams teko susipažinti su grafikos dizaino, žemės meno, keramikos, kūno-pojūčių terapijos, maisto dizaino technikomis, kurias jau sėkmingai  taiko mažųjų pacientų  reabilitacijos gydyme.
Pasveikime kartu!

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų. Bendra projekto vertė yra 369 699,93 eurų, iš kurių 332 729,93 eurų finansuoja Europos Sąjunga.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Parengė:
Projekto vadovė Olga Jerešiūnienė

abromiskes-0505abromiskes-0505-1

 


eu-lvltby

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė tobulina teikiamas paslaugas mažiems pacientams, vykdant Europos kaimynystės priemonės projektą

Data: 2019-11-27

Vykdant projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ ir toliau sėkmingai vykdome projekte numatytą  veiklą.

Vaikų skyriaus pacientai džiaugiasi įsigytu moderniu bėgtakiu, kuris jau yra naudojamas mažųjų pacientų kineziterapijos užsiėmimuose. Kineziterapijos užsiėmimai ant bėgtakio yra labai veiksmingi vaikams su neurologiniais pažeidimais, funkciniam mobilumui, pajėgumui, stambiosios motorikos funkcijoms ir pusiausvyrai lavinti. Bėgtakio pagalba kiekvienam pacientui pagal jo funkcines galimybes programinės įrangos pagalba yra nustatoma ir sudaroma individuali užsiėmimo programa, kas leidžia  efektyviai spartinti ėjimo įgūdžius, mažinti pagalbos einant apimtis.

Efektyvesniems kineziterapijos užsiėmimas ant bėgtakio, taip pat jau naudojame projekto metu įsigytą mobilų keltuvą. Šis mobilus keltuvas skirtas neįgalių vaikų, kurių yra sutrikusi koordinacija ir pusiasvyra ėjimo treniruotėms vykdyti. Taip pat keltuvas yra naudojamas nemobilių mažųjų pacientų perkėlimui kineziterapijos procedūrų metu nuo kineziterapijos gulto į neįgaliojo vėžimėlį, iš neįgaliojo vežimėlio į kineziterapijos gultą, nuo neįgaliojo vėžimėlio ant kėdės ir atvirkščiai.
Pasveikime kartu!

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų. Bendra projekto vertė yra 369 699,93 eurų, iš kurių 332 729,93 eurų finansuoja Europos Sąjunga.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Parengė:
Projekto vadovė Olga Jerešiūnienė

abromiskes-1127

 


eu-lvltby

„REABILITACIJOS PASLAUGŲ GERINIMAS VAIKAMS, SERGANTIEMS SUNKIOMIS NEUROLOGINĖMIS LIGOMIS, PASIENIO REGIONE“

Data: 2019-09-25

Vykdant projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ mūsų mažieji pacientai jau džiagiasi pirmomis įgyvendintomis veiklomis. Pirmo projekto įgyvendinimo pusmečio eigoje jau yra įsigytos naujos kokybiškos funkcinės lovos su elektriniu valdymu ir antipraguliniais čiužiniais.

Yra pakeistos lauko įėjimo  durys į funkcionalias-automatines. Dabar yra žymiai patogenis atvykusių mažųjų pacientų, lydinčių asmenų, čia besigydančių neįgaliųjų pacientų patekimas į vaikų skyrių, judėjimas su vežimėliais, vaikštynėmis ar ramentais.

Kineziterapijos užsiėmimuose naudojamės naujais, projekto metu įsigytais elektriniais kineziterapijos gultais.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų. Bendra projekto vertė yra 369 699,93 eurų, iš kurių 332 729,93 eurų finansuoja Europos Sąjunga.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Parengė:
Projekto vadovė Olga Jerešiūnienė

abromiskes-0925

 


eu-lvltby

Projektas „Reabilitacijos paslaugų vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, gerinimas pasienio regione“ Nr. ENI-LLB-1-005 („Improving rehabilitation services for children with Severe neurological diseases in cross-border region“)

Data: 2019-06-06

Nuo 2018 m. lapkričio mėnesio VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė, kartu su Lietuvos partneriu (sanatorija „Belorus“) ir Baltarusijos partneriu  (Regioninis vaikų su negalia ir psicho-neurologiniais susirgimais medicininės reabilitacijos centras), vykdo projektą „Reabilitacijos paslaugų gerinimas vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis, pasienio regione“ (Nr. ENI-LLB-1-005). Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų.

Projekto tikslas – užtikrinti, išplėsti ir pagerinti reabilitacijos paslaugų prieinamumą bei kokybę vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis. Projektu siekiama padidinti 5-ių pagrindinių reabilitacijos paslaugų ir priemonių (kineziterapija, logoterapija, ergoterapija, psichoterapija bei fizioterapija) prieinamumą ir kokybę vaikams, sergantiems sunkiomis neurologinėmis ligomis. Projekto įgyvendinimo trukmė -– 24  mėnesiai, per kuriuos bus įsigyta įvairi specializuota kineziterapijos ir  ergoterapijos įranga, bus įrengtas modernus sensorinis kambarys, lauko instrumentinė erdvė mažiesiems pacientams bei kitos interaktyvios priemonės, skirtos reabilitacijos paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu planuojami įvairūs seminarai, mokymai, renginiai reabilitacijos komandos specialistams,  o taip pat bus rengiami ir  bendri mokymai ir edukaciniai užsiėmimai tėvams, kurių vaikai serga sunkiomis neurologinėmis ligomis.

Siekiant imtis sunkių neurologinių ligų prevencijos veiksmų ir suteikti vaikams reikalingą gydymą bei pagerinti jų sveikatos būklę, pPlanuojama, kad į projekto veiklas bus įtraukta ne mažiau kaip 1962 vaikųvaikai, iš kurių 512 –   fiziškai ar protiškai neįgalūs., siekiant imtis sunkių neurologinių ligų prevencijos veiksmų ir suteikti vaikams reikalingą gydymą bei pagerinti jų sveikatos būklę.

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei projekto partnerių lėšų. Bendra projekto vertė yra 369 699,93 eurų, iš kurių 332 729,93 eurų finansuoja Europos Sąjunga.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Parengė:
Projekto vadovė Olga Jerešiūnienė