Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, vertinimas